Via onze website www.willemijnlijnse.nl verzamelen wij persoonsgegevens, en
wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers
van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot
belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving
hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.willemijnlijnse.nl;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze
  dienstverlening;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of
  producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u
daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten
of mogen doen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om
aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC,
tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het
device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie
op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle
dergelijke technieken hier cookies genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele
  cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te
  verbeteren (analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Voor het
gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande
toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage
gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed
werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld
cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te
kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een
zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen
filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan
geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te
kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes
te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een
bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over
de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan
de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan,
echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking
door Google Analytics kunt u vinden in de  privacyverklaring van Google en in
het  privacybeleid van Google Analytics .

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische,
technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor
andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze
opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die
uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen
controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de
partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde
partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.
Let op:De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 • Google Tag Manager  privacyverklaring Google
 • Google Analytics  privacyverklaring Google

In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt
geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal
als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is
ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum
verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw
browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die
door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt
u indienen door een e-mail te sturen naar hallo@willemijnlijnse.nl, of door
telefonisch contact met ons op te nemen via 06 269 27 680.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of
opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande
contactgegevens.

Website: www.willemijnlijnse.nl
Adres: Kinderdijk 36, 4331 HG Middelburg
Telefoon: 06 269 27 680
Email: hallo@willemijnlijnse.nl