Teamcoaching

Video afspelen

Wat kan er op individueel en teamniveau in jullie gedrag veranderen om meer energie te krijgen? Welke stappen zijn nu te zetten om vervolgens pro- actief te blijven handelen in de toekomst?

Er zijn teams of teamleden functioneren in cirkels en die activiteit met productiviteit verwarren.

Daarnaast zijn er ook teams en teamleden die af en toe succes creëren, maar die veel tijd verliezen met de steeds terugkerende dips in hun energie, prestaties en dus ook in hun resultaten.

Je wilt als team kunnen omgaan met deze dips en deze vroegtijdig herkennen en voorkomen.
Je wilt dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Ik ben er van overtuigd dat dit begint met het energie management van ieder individueel teamlid: zelfreflectie en persoonlijk leiderschap. Eerst moet die emmer van eigen knelpunten leeg. Hierna is pas ruimte om teambreed aan de slag te gaan.

Waar komen passie en talent van het individu samen met een waardevolle bijdrage leveren aan het team en bedrijf? Hier sluit mijn werkwijze op aan. Je herkent na dit traject ook waar mensen zich bevinden qua energielevel en waardevolle bijdrage aan het team en bedrijf. Je hebt op beleidsniveau ook helder wat de te nemen stappen zijn om ieder teamlid weer te krijgen op het punt dat het passie en talent samenkomen en er een waardevolle bijdrage wordt geleverd aan het team en bedrijf. 

Ik geef je teamleden en het team in zijn geheel een ENERGIE BOOST maar ik leer je ook hoe ieder teamlid structureel met meer energie en plezier kan blijven komen en gaan naar de werkvloer. En hoe je dit beleidsmatig vormgeeft en borgt. 

Wat gaan jullie doen tijdens teamcoaching?

 1. Ik start met het uitvoeren van een energiescan op teamlid en teamniveau zodat ik na de observatiefase helder in kaart heb gebracht wat de huidige stand van zaken is. 
 2. We gaan op teamlid en teamniveau aan de slag om de energie te boosten en alle neuzen weer deze;lfde kant op te krijgen. 
 3. Ik zet blended leraning in en maak gebruik van verschillende online en offline tools

  die ik je team(lid) enerzijds aanleer maar waarbij ik je team(lid) ook leer hoe je deze zelf blijvend kunt inzetten.

 4. Je leert als manager herkennen in welke fase een teamlid zit en hoe je deze naar de gewenste fase kan begeleiden en wat hier voor nodig is.
 5. Er wordt beleid geschreven op energie management om energiedips vroegtijdig te herkennen, te voorkomen en in actie te komen. 
 6. Ieder teamlid heeft de basis gelegd voor een energieke dag- en weekindeling en weet waar zijn/haar diepste drijfveren liggen. 
 7. Na het traject zijn er nog 2 nagesprekken zodat de borging en het plan van aanpak ook echt gerealiseerd wordt. 
 8. Richtingsbesef en moed zijn de twee pilaren die ieder team en ieder teamlid nodig heeft voor meer energie. Ieder teamlid weet zijn eigen concrete acties om stappen te blijven zetten op gebied van richtingsbesef en moed. 

Online en offline tools blended learning:

Om bovenstaande stappen extra handvaten te geven maak ik gebruik van blended learning en maak ik gebruik van de volgende online en offline tools

* Persoonlijke Kracht Test. De PK-test meet, versterkt en maakt je persoonlijke kracht zichtbaar in verschillende onderdelen en brengt deze inzichten ook teambreed in kaart.
* Online leeromgeving Energie Boost Traject
(10 online modules)
* Online videotraining of live workshop:
-In 5 stappen naar meer energie
-Energieke Weekindeling
-Liefdevol & krachtig grenzen stellen
-Reflecteren in een ritme 

Wat brengt teamcoaching jou?

 • Een team vol teamleden die met plezier en energie van en naar zijn werk gaat..
 • Een team vol teamleden wat een waardevolle bijdrage levert aan het bedrijf.
 • Tools en beleid om vroegtijdig energiedips te voorkomen, herkennen en aan te pakken.
 • Plan van aanpak om het geleerde te borgen. 
 • De PK-Rapportage per teamlid met 59 blz waardevolle informatie over de sterkste krachten, valkuilen, allergien en uitdagingen.  
 • Er is een verbetering in de verbinding onderling tussen teamleden maar ook met klanten en relaties. 
 • De tools om het morgen echt anders aan te pakken
 • Het inzicht dat jij het verdient met tomeloze energie door het leven te gaan en voor jezelf te kiezen.

Ja ik heb interesse!

Enthousiast geworden? Ik ontmoet je graag. Ik vind het belangrijk om rustig de tijd te nemen om jullie te leren kennen, jullie hulpvraag helder te krijgen en te onderzoeken of ik de juiste persoon ben om jullie te helpen. Wanneer er een wederzijdse match is ben ik altijd bereid om een offerte te maken en/of een pitch te geven. 

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan

Heb je nog vragen over de teamcoaching die ik als gedragsspecialist verzorg of wil je meer informatie over mij en hoe ik jouw team kan helpen? Ik ga graag telefonisch of via zoom met je in gesprek. Plan dan een gratis oriëntatiegesprek in. 

Wat mensen zeggen